Generic filters
Exact matches only

Gamma Glutamyltransferase (GGT)

GGT

Gama-Glutamyl Transferase(GGT) 1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌شود؟ Ƴ-Glutamyl Transpeptidase 2- هدف از انجام تست چیست؟ آنزیم GGT معمولاً در کبد،کلیه و پانکراس فعالیت می‌کند. اندازه‌گیری این آنزیم در خون جهت بررسی عملکرد کبد مورد استفاده قرار می‌گیرد در حالی‌ که بالاترین غلظت GGT در کلیه یافت می شود. حساسیت GGT […]