Generic filters
Exact matches only

آزمایش کراتینین خون(Cr)

Creatinine-Thumb

آزمایش کراتینین خون Cr(Creatinine) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ آزمایش کراتینین سرم 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، ارزیابی سلامت کلیه ها، تشخیص بیماری کلیوی و پایش وضعیت درمان بیماری کلیه ها است. آزمایش کراتینین نشان می دهد که کلیه ها سالم هستند یا خیر. آزمایش […]