Generic filters
Exact matches only

آزمایش پرولاکتین-Prolactin

Prolactin

آزمایش پرولاکتین Prolactin 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ پرولاکتین، PRL، Prolactin 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، عبارتست از ارزیابی مواردی همچون: در زنان خروج غیر طبیعی شیر از پستان (گالاکتوره) ترشحات غیر طبیعی نوک پستان عدم قاعدگی ناباروری وجود تومورهای تولید کننده پرولاکتین در مردان […]