Generic filters
Exact matches only

Fibrinogen

Fibrinogen-Thumb

آزمایش فیبرینوژن Fibrinogen 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌‍شود؟ Fibrinogen Activity Functional Fibrinogen 2- هدف از انجام تست چیست؟ فیبرینوژن توسط کبد ساخته شده و برحسب نیاز بدن به همراه سایر فاکتورهای انعقادی در جریان خون آزاد می‌شود. ترکیب پروتئینی فیبرینوژن(پلی پپتید) با فعالیت آنزیم‌های پروتئاز به فیبرین تبدیل می‌شود. فیبرینوژن به […]