Generic filters
Exact matches only

Papilloma Virus

HPV

مقدمه سرطان سرویکس دومین سرطان شایع زنان در جهان بوده و نقش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در ایجاد آن کاملاً اثبات شده است. HPV ویروسی است که بیشتر از همه در طول آمیزش جنسی و از طریق تماس مستقیم بین پوست افراد انتقال می یابد. تاکنون بیش از ۲۰۰ تیپ مختلف برای آن شناسایی شده […]