Generic filters
Exact matches only

آزمایش ESR

ESR - thumb

آزمایش ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ ESR, Sedimentation Rate 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش عبارتست از: تشخیص التهاب ناشی از عفونت، تومور یا بیماری های خود ایمنی تشخیص و پایش درمان روماتیسم مفصلی و واسکولیت از جمله آرتریت گیجگاهی یا temporal […]