Generic filters
Exact matches only

Beta HCG | آزمایش بارداری

beta-HCG

آزمایش تشخیص بارداری (Beta HCG) Beta HCG این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Chorionic Gonadotropin, Human Chorionic Gonadotropinsubunit, Pregnancy Test هدف از انجام تست چیست؟ هورمون های گلیکوپروتئینی(HCG,TSH,FSH,LH)از دو زیر واحد مختلف تشکیل شده اند. زیرواحدα در همه هورمون های گلیکوپروتئینی مشابه است و زیرواحدβ برای هر هورمون منحصر به فرد است.افزایش   حاملگی […]

آزمایش پرولاکتین-Prolactin

Prolactin

آزمایش پرولاکتین Prolactin 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ پرولاکتین، PRL، Prolactin 2- هدف از انجام تست چیست؟ هدف از انجام این آزمایش، عبارتست از ارزیابی مواردی همچون: در زنان خروج غیر طبیعی شیر از پستان (گالاکتوره) ترشحات غیر طبیعی نوک پستان عدم قاعدگی ناباروری وجود تومورهای تولید کننده پرولاکتین در مردان […]

Occult Blood (OB)

OB

تست خون مخفی در مدفوع (Fecal Occult Blood Test) 1- این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟ Stool Occult Blood Fecal Occult Blood Test FOBT Guaiac-based FOBT 2- هدف از انجام تست چیست؟ FOBT حضور خون مخفی در نمونه مدفوع را تأیید می‌کند. این خون با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست. حضور خون در […]

Papilloma Virus

HPV

مقدمه سرطان سرویکس دومین سرطان شایع زنان در جهان بوده و نقش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در ایجاد آن کاملاً اثبات شده است. HPV ویروسی است که بیشتر از همه در طول آمیزش جنسی و از طریق تماس مستقیم بین پوست افراد انتقال می یابد. تاکنون بیش از ۲۰۰ تیپ مختلف برای آن شناسایی شده […]