Generic filters
Exact matches only

لوپوس

Lupus Anticoagulant Test

1- این تست به چه نام های دیگری شناخته می‌‍شود؟

LA-PTT

Dilute Russel Viper Venom Test (DRVVT)

2- هدف از انجام تست چیست؟

LAC یک اتوآنتی‌بادی است که در اثر حساسیت سیستم ایمنی بدن به فسفولیپیدها یا پروتئین‌های مرتبط با فسفولیپیدهای خودی در بدن تولید می‌شود. فسفولیپیدها نقش حیاتی در فرایند انعقاد خون ایفا می‌کنند. فسفولیپیدها در سطح پلاکت ها وجود داشته و در فعال شدن فاکتورهای انعقادی در فرایند هموستاز نقش دارند.

3- این تست چه زمانی در خواست می‌شود؟

LAC معمولا در شرایط زیر درخواست می‌شود:

 • حضور یک لخته خون غیر طبیعی در شریان یا ورید
 • تشخیص بیماری ترومبوزعمقی وریدی(Deep vein thrombosis) با علائم و نشانه هایی مانند درد، تورم و تغییر رنگ در ناحیه پا
 • تشخیص بیماری آمبولی ریه(pulmonary embolism) با علائم و نشانه هایی مانند خستگی، عرق کردن و تنفس سریع
 • ارزیابی سندرم آنتی فسفولیپید(APS) به همراه تست های تکمیلیآنتی کاردیولیپین آنتی‌بادی” و”آنتی بتا دو گلیکوپروتئین”
 • برای خانم هایی با سابقه سقط جنین
 • افرادی که زمان تست PTT در آن‌ها‌ به طور غیر طبیعی بالا است.

4- تست های آزمایشگاهی مکمل Lupus Anticoagulant کدام اند؟

آنتی فسفولیپید آنتی بادی:

آنتی‌بادی‌های فسفولیپید علیه پروتئین‌های فسفولیپیدی ساخته می‌شود. فسفولیپیدها در سلول ها و پلاکت ها وجود دارند و جزئی از مولکول‌های چربی هستند که در فرایند انعقاد نقش مهمی ایفا می‌کنند. پیدایش آنتی بادی علیه آنها در فرایند انعقاد اختلال ایجاد کرده و منجر به تشکیل غیرطبیعی لخته در عروق خونی می‌شود. حضور این آنتی بادی ها با خطر حمله قلبی، سکته مغزی، سقط جنین و زایمان پیش از موعد ارتباط دارد. در بیماری‌های اتوایمیمون معمولا یک یا چند نوع از این اتوآنتی‌بادی‌ها دیده می‌شوند که معمولا شامل آنتی بادی‌های کاردیولیپین، آنتی کوآگولانت لوپوس و آنتی بتا دو گلیکوپروتئین هستند.

آنتی کاردیولیپین آنتی‌بادی :

هدف از انجام این آزمایش شناسایی و تشخیص وجود سه گروه از آنتی‌بادی‌ها علیه کاردیولیپین(نوعی فسفولیپید) یعنی IgM،IgA وIgG می‌باشد.این آنتی‌بادی‌ها توسط سیستم ایمنی و در واکنش به عوامل بیگانه تولید می‌شوند. حضور این آنتی‌بادی‌های ضد فسفولیپید، با افزایش تشکیل لخته‌ی خون، سقط جنین، زایمان زودرس، ترومبوسایتوپنی و بیماری‌های اتوایمیون ارتباط دارد.

آنتی بتا دو گلیکوپروتئین:

بتا2-گلیکوپروتئین نوعی فسفولیپید است که آنتی بادی های بتا2-گلیکوپروتئین علیه آن‌ها تولید می‌شود. حضور این آنتی بادی‌های ضد فسفولیپید با افزایش تشکیل لخته‌ی خون، سقط جنین، زایمان زودرس، ترومبوسایتوپنی و بیماری‌های اتوایمیون ارتباط دارد.

Partial Thromboplastin Time (PTT):

این آزمایش تمامی فاکتورهای انعقادی مسیر داخلی (به جز پلاکت‌ها) را با اندازه‌گیری زمان لازم برای تشکیل لخته فیبرینی بعد از اضافه کردن کلسیم و امولسیون فسفولیپید به نمونه پلاسما ارزیابی می‌کند. زمان تست PTT در مواردی مانند حضور آنتی بادی اختصاصی علیه فاکتورهای انعقادی، آنتی بادی های غیر اختصاصی مهارکننده انعقاد مانند لوپوس و کمبود فاکتورهای انعقادی افزایش می‌یابد.

آزمایش‌های اولیه برای تشخیص LAC شامل PTT،PTT-LA وDRVVT می‌باشد. در صورت غیرطبیعی بودن نتایج آزمایش‌های اولیه، برای تایید وجود LAC، آزمایش‌های اختصاصی انجام می‌شود.

5- چه نوع نمونه ای برای این تست درخواست می‌شود؟

نمونه خون

6- مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

 • مصرف داروهای استامینوفن(مسمومیت)، آسپیرین(دوز بسیار زیاد)، کومارین، هپارین، کواینین، کواینیدین، تیروکسین، متیل دوپا، و… باعث افزایش کاذب  LACمی شوند.
 • مصرف داروهای مناندیول، O.C.P و مرکاپتوپورین باعث کاهش کاذب LAC می شوند.

7- نحوه جمع آوری نمونه چگونه است؟

نمونه خون وریدی با رعایت نکات زیر جمع آوری می‌شود:

 • قبل از جمع آوری نمونه، مراجعه کننده احراز هویت می‌شود.
 • قبل از نمونه گیری، از حساسیت های مراجعه کننده به ضدعفونی کننده ها و لاتکس سوال می‌شود.
 • داروهای مصرفی و ضدانعقادهای خوراکی سوال و سپس ثبت می‌شوند.
 • ظرف‌های نمونه‌گیری متناسب با تست انتخاب می‌شود. از ظرف‌های حاوی  ضد انعقاد سیترات استفاده می‌شود.(یک واحد سیترات و 9 واحدخون)
 • قبل از انجام آزمایش، متناسب با روش انجام و شرایط فیزیولوژیک تست، رژیم غذایی برای مراجعه کننده در نظر گرفته می‌شود. این آزمایش نیاز به ناشتایی ندارد.
 • نمونه‌گیری در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود. طولانی شدن زمان نمونه گیری باعث فعال شدن فاکتورهای انعقادی و در نتیجه افزایش زمان LAC می‌شود.

8- بهترین روش های انجام تست کدام اند؟

هیچ تست آزمایشگاهی برای تشخیص مستقیم LAC در خون وجود ندارد و روش های موجود(LA-Screen) برای تأیید یا رد اتوآنتی‌بادی‌ها در نمونه خون طراحی شده اند. روش‌های  LA-PTT و  Dilute Russel Viper Venom Test (DRVVT)معمولاً برای تشخیص LAC در نمونه خون درخواست می‌شوند.

LAPTT:

در این روش 0.1cc  از محلول تست (حاوی سفالین وفعال کننده) با0.1cc  پلاسما بیمار به مدت 3 دقیقه در دمای37 درجه انکوبه می‌شود.با اضافه کردن محلول 0.025 M کلسیم کلراید زمان ایجاد انعقاد ثبت می‌شود.در حضور لوپوس آنتی کواگولانت زمان ایجاد لخته انعقاد افزایش می یابد.

Dilute Russel Viper Venom Test (DRVVT):

در این روش0.1cc  از محلول  Russel Viper Venomرقیق شده (1:200 با TRIS buffered saline) همراه با0.1cc  فسفولیپید رقیق شده (1:8 با TRIS buffered saline) و0.1cc   پلاسما بیمار به مدت 3 دقیقه در دمای37 درجه انکوبه می‌شود. با اضافه کردن محلول 0.025 M کلسیم کلراید زمان ایجاد انعقاد ثبت می‌شود. در حضور لوپوس آنتی کواگولانت زمان ایجاد لخته انعقاد افزایش می یابد. 

 نکته: مخلوط کردن نمونه بیمار با نمونه فرد سالم به نسبت مساوی، کمبود برخی از فاکتور های انعقادی جبران و نتیجه کاذب ناشی از کمبود فاکتورها برطرف می‌شود.

9- چه عواملی باعث تداخل و ایجاد نتایج کاذب در انجام تست می‌شود؟

 • عدم رعایت شرایط قبل از انجام آزمایش
 • عدم رعایت نحوه نمونه گیری صحیح
 • استفاده از نمونه هایی که 3 تا 4 ساعت از زمان نمونه‌گیری آن‌ها گذشته است.
 • نمونه‌های همولیز
 • اتوآنتی بادی لوپوس آنتی کواگولانت در شرایطی مانند بیماری ایدز، التهاب، سرطان ها، و مصرف برخی داروها مانند فنوتیازین، پروکائین آمید و فنسیدار(fansidar) افزایش می‌یابد.

10- نتایج این تست چگونه گزارش می‌شود؟

دامنه‌های نرمال مرجع، برحسب روش انجام تست متفاوت است. در آزمایشگاه تشخیص پزشکی وحید برای اندازه گیری  LAC نمونه خون از روش LA-PTT استفاده می‌شود.

نتیجه آزمایش LAC نمونه خون  با روش LA-PTT به صورت زیر گزارش می‌شود:

 

افزایش زمان LAC در شرایط زیرمشاهده می‌شود:

 • انتقال خون در چند نوبت
 • بیماران با کمبود فاکتور انعقادی
 • دیس پروتئینمیا(مولتیپل میولما)
 • لوپوس اریتروماتوز
 • آرتریت روماتوئید
 • کولیت اولسراتیو
 • سندروم آنتی فسفولیپید
تهیه شده توسط گروه تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید

تهیه شده توسط گروه تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید

Vahid Department Research & Development

Vahid Department Research & Development

Reference

www.mayocliniclabs.com

https://labtestsonline.org

www.calprotectin.co.uk