Generic filters
Exact matches only

بروسلوز

بروسلوز Brucellosis بروسلوز بروسلوز بیماری عفونی است که بر اثر گونه های مختلف باکتری بروسلا ایجاد می شود.این باکتری در انسان ایجاد بیماری بروسلوز(تب مالت،تب مواج) می کندو انتقال آن به انسان از طریق حیوانات (بیشتر دام ها) است و در حیوان ماده آلوده به این باکتری باعث سقط جنین می شود.نحوه ی انتقال باکتری […]