Generic filters
Exact matches only
آندروستندیون

Androstenedione

این تست به چه نام‌های دیگری شناخته می‌شود؟

Androstenedione, A4

هدف از انجام تست چیست؟

آندروستندیون یکی از آندروژن های اصلی است که به مقدار خیلی کم در غدد فوق کلیوی در هر دو جنس(خانم ها و آقایان) و در خانم ها به مقدار بسیار زیاد توسط تخمدان ها تولید می شود.این هورمون توسط آنزیم های کبدی به استروژن تبدیل می شود.سطوح این هورمون پس از بلوغ به شدت افزایش میابد و در 20 سالگی به اوج خود میرسد.

Androstenedione

این تست چه زمانی درخواست میشود؟

  • اندازه گیری این هورمون در ارزیابی شرایطی که با هیرسوتیسم(رشد موی شدید در زنان) و یا ایجاد صفات مردانه در خانم‌ها(virilization)مشخص میشود مفید است. در خانم ها همبستگی ضعیفی بین سطوح پلاسما و شدت بیماری وجود دارد.

تست‌های آزمایشگاهی مکمل این آزمایش کدامند؟

DHT, DHEA-S , Progesterone, Estrogen, Testosterone, free testosterone

چه نوع نمونه‌ای برای این تست نیاز است؟

نمونه صبحگاهی سرم یا پلاسمای EDTA

مراجعه کننده قبل از انجام آزمایش باید چه شرایطی را رعایت کند؟

بهتر است در خانم ها یک هفته قبل و یا بعد از شروع قاعدگی نمونه گیری انجام شود.

دامنه مرجع:

با توجه به تنوع کیتهای اندازه گیری آندرستندیون  ،مقادیر محدوده طبیعی در آزمایشگاه ها متفاوت است.در آزمایشگاه وحید مقادیر طبیعی به صورت زیر گزارش می شود:

تفسیر نتایج

افزایش  در :

  • سندروم LEVENTHAL- STEIN (تخمدان پلی کیستیک – تجمع غیر طبیعی فولیکول های توسعه نیافته در تخمدان ها
  • سندروم کوشینگ
  • برخی از تومور های تخمدان
  • تومور اکتوپیک تولید کننده ACTH
  • هیپر پلازی مادرزادی آدرنال با شروع دیر رس
  • هیپرپلازی استرومای تخمدان
  • پوکی استخوان در زنان

کاهش در:

  • آنمی داسی شکل
  • نارسایی آدرنال و تخمدان

 

تهیه شده توسط:
واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید
سید محمد حسین حسینی، دکتر محمد وحید دستجردی
تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R & D) آزمایشگاه پاتوبیولوژی وحید: سید محمد حسین حسینی، دکتر محمد وحید دستجردی

Women:
Follicular phase: 0.75 – 3.1
Luteinic phase: 0.94 – 3.2
Men: 0.6 – 2.7