Generic filters
Exact matches only

ویروس اوریون یا Mumps

Mumps-Thumb

ویروس اوریون Mumps ویروس اوریون یا Mumps: اوریون یک بیماری ویروسی است که توسط ویروس Mumps ایجاد میشود. این ویروس از راسته منونگاویرال است که در خانواده پارامیکسوویریده و جنس روبولاویروس (Rubullavirus) قرار دارد. این ویروس به شدت مسری است و به سرعت بین افرادی که نزدیک یکدیگر زندگی میکنند انتقال می یابد. مشخصات ویروس […]